دانلود گزارش کار آموزی در شرکت تاسیسات ساختمانی

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


شامل:


معرفی محل کار آموزی                                                                        

هدف از تاسیس شرکتهای تاسیساتی و نع فعالیت آنها                                   

تشریح نوع فعالیت و اجرا در شرکت خدماتی گازرسانی                                  

تست سیستم لوله کشی گاز و دودکشها                                                  

مرحله بازرسی سیستم لوله کشی گاز                                                      

جوشکاری لوله کشی گا ز                                                                    

فعالیتهای دیگر شرکتهای تاسیساتی                                                       

نتیجه گیری                                                                                      برچست ها : ,,,,,,