دانلود گزارش کارآموزی عملکرد رله پیلوت در شبکه توزیع رشته برق قدرت

دانلود


بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه توزیع محل کارآموزی  موسسه فنی مهندسی سام رشته برق گرایش قدرت:

خلاصه

فهرست مطالب

  محل کارآموزی  

لیست کارهای انجام شده در دوره کارآموزی  

 گزارش کار آموزی

  بررسی عملکرد رله های پیلوت در  شبکه

  فلسفه رله‌گذاری حفاظتی

 رله‌گذاری حفاظتی چیست؟

 رله‌گذاری پشتیبان

 وظیفه رله‌گذاری حفاظتی

 اصول اساسی در رله‌گذاری حفاظتی

  حفاظت در مقابل دیگر حالتهای غیرعادی

 انواع رله

 رله كمكی Hilfs relais

رله جهت یاب Richtungsrelais

 رله زمانی Zeitrelais

  رله خبردهنده Melderelais

 رله سنجشی Messrelais

 انواع رله بر مبنای كمیت اندازه‌گیری

 رله پیلوتی سیمی

 مزیت پیلوت

 رله‌‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان مستقیم

 پیلوتهای قطع‌كننده و سدكننده

 برتری دستگاههای پیلوتی سیمی از نوع جریان متناوب بر نوع جریان مستقیم

 رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان متناوب

 قطع از راه دور با سیمهای پیلوت

 مراقبت از مدارهای پیلوتی سیمی

 سیمهای پیلوت و حفاظت آنها در مقابل اضافه ولتاژ

 مشخصات مورد نیاز برای سیم پیلوت

 پیلوت با جریان كاریر

 رله‌های پیلوتی با جریان كاریر و میكروموج

 رله‌گذاری مقایسه فاز

 پیلوت میكروموج

 حفاظت خط با رله‌های پیلوتی

 رله‌گذاری مقایسه سو

 رله‌گذاری با پیلوت جریان كاریر

 رله‌گذاری با پیلوت سیمی

 میكروموج   جمع‌بندی و پیشنهادها  

 محتوا

 جمع‌بندی

 پیشنهادها

مراجع  

فهرست شکل ها ....

رشته برق گرایش قدرت

بازدید  بار

فرمت فایل zip

حجم فایل  کیلوبایت

تعداد صفحات فایل  

 


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,