دانلود کارآموزی و مقاله حسابداری در پروژه های پیمانکاری

پروژه های ساخت و ساز از طرف کارفرمایان دولتی و خصوصی برای اجرا به پیمانکاران واگذار می شود. انجام این پروژه ها در قالب قراردادهای مختلف انجام می پذیرد...


 برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:جزئیات و دانلودکلمات کلیدی:


حسابداری 
میزان سوددهی 
 هزینه‌ها 
 نحوه صحیح بودجه‌بندی
 تقسیم هزینه
 تعیین قیمت تمام شده
 روش‌‌های پیمانكاری
 معاملات اوراق بهادار
 تعیین استهلاك دارایی‌‌ها
 انواع سرمایه‌گذاری
تورم 
صنعت
 تولید 
خدمات 
سرمایه و نقدینگی 
 فعالیت اقتصاد 
ساخت و ساز ابنیه
 تأسیسات 
 تجهیزات بزرگ 
 طرف كارفرمایان عمومی و خصوصی 
پیمانكاران 
انعقاد قرارداد 
ثبت و ضبط معاملات 
 فعالیت های مالی
 تهیه و تنظیم گزارش های درون سازمانی
 اندازه گیری و شناخت درآمد 
تهیه و ارائه صورت های مالی 
اركان اصلی عملیات پیمانكاری
 عملیات پیمانكاری
قراردادهای مقطوع
قراردادهای اساسی
قرار داد مدیریت اجرایی
مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
خدمات تحقیقاتی
 مطالعات شناسایی طرح
 تهیه طرح مقدماتی
تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح
هزینه مطالعاتی طرح           
 بانك                                    
پرداخت بابت مطالعات مقدماتی طرح
ارجاع كار به پیمانكار
تكثیر اسناد و مدارك مناقصه
دعوت از پیمانكاران برای انجام طرح
مناقصه عمومی
مناقصه محدود
ترك مناقصه
توافق قیمت
تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه شركت در مناقصه
انتخاب پیمانكار
انعقاد قرارداد با پیمانكار
نام طرفین قرارداد ( كارفرما- پیمانكار )
موضوع پیمان
مبلغ پیمان
مدت پیمان
تأییدات و تعهدات پیمانكار
تعهدات و اختیارات كارفرما
ضمانت نامه انجام تعهداتبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,