دانلود کارآموزی ساخت استخربرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

نکات کلیدی:

 استخر 

انواع استخرها

استخرهای اقیانوسی

مخزن 

استخرهای خصوصی

استخرهای عمومی 

استخرهای قهرمانی

استخرهای درمانی

استخرهای آبگرم

 استخرهای گردابی 

 استخرهای هوایی 

سونای خشک و بخار

وضچه های آب سرد

ستخرهای آب گرم طبیعی

جکوزی 

استخرهای هوایی 

حباب های هوا 

مراکز آب درمانی 

 مراکز توان 

سونا 

سونای خشک 

سونای بخار 

حوضچه آب سرد 

آبگیرهای طبیعی

استخرهای بتنی

استخرهای آب بندی شده با وینیل

استخرهای فایبر گلاس

استخرهای فلزی

استخرهای چوبی

استخرهای زمینی

استخرهای رو زمینی

جانمایی استخر

استخرهای سر پوشیده 

جانمایی استخرهای سرپوشیده

جانمایی استخرهای سرباز

پلان و نقشه استخرها

پایداری سازه 

قابلیت دوام سازه

مقاومت سازه در برابر نفوذ آببرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,